Skip to main content

Epidemiyolojik Araştırmalar

Epidemiyolojik saha çalışmaların alanında neredeyse Türkiye’de yapılan birçok prevelans çalışması Omega Araştırma tarafından gerçekleşmiştir. Tasarım ve saha aşamalarında tecrübesiyle, uluslararası ve ulusal üniversitelere,  uzmanlık derneklerine destek olmaktadır. 

ÇALIŞMA TASARIMI/PROTOKOL TASARIMI

Saha çalışmasının amaçlarına uygun olarak tasarlanan protokol ve ekleri hazırlanmaktadır. Metodoloji, amaçlar, toplanacak veriler, istatistik planı bu aşamada yapılmaktadır.

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ VE KÜMELERİN BELİRLENMESİ

Saha çalışmasının amacına göre gerekli örneklem büyüklüğü hesaplaması, Türkiye genelinden EuroStat'a göre şehirlerin ve kümelerin belirlenmesi işlemleri tamamlanır ve seçilen kümelerin koordinat bilgileri belirlenir.

PROJE YÖNETİMİ

Saha çalışması sırasında, anketörlerin, saha yöneticilerinin, veri yönetimi ekibinin ve araştırmacıların bir arada çalışması ve koordinasyonu Omega'nın deneyimli ekibi tarafından gerçekleşmektedir.

VERİ GİRİŞİ/YÖNETİMİ

Saha çalışması devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır. Saha çalışması sırasında yapılan veri yönetimi ile, analizler yapılmadan önce veri analize hazır hale gelmektedir.

VERİ TOPLAMA FORMU (VTF) VE BGOF TASARIMI

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılmaktadır.

VERİ Toplama Sistemleri

Omega Araştırma kendi geliştirdiği yazılımlar ile sahada elektronik olarak veri toplayabilmekte, bu şekilde denetim ve veri yönetimi işlemleri anlık olarak gerçekleştirilebilmektedir. Lokasyon bazlı takip ile örneklem noktalarında çalışmanın yapıldığı denetlenmektedir.

Hane Halkı Ölçümlerinin Yapılması ve Numune Alınması

Omega'nın deneyimli ekibine, çalışma ile ilgili özel eğitim programı verildikten sonra, yapılması gereken antropometrik ölçümler, kan basıncı ve diğer ölçümleri yapılmakta, gerekli biyolojik numuneleri alınaktadır.

İSTATİSTİK ANALİZ VE RAPORLAMA

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, saha çalışmaları için toplanan verilerin analizlerini, çalışma amaçlarına uygun olarak yapmaktadır.

ETİK KURUL VE Sağlık Bakanlığı DOSYASI HAZIRLAMA

Etik kurul dosyası,Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve diğer ilgili taraflar için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.

Saha Çalışması

Deneyimli saha ekibi tarafından belirlenen örnekleme ziyaretler gerçekleştirilir. Anketler uygulanır, varsa gerekli ölçümler ve biyolojik materyal alımı işlemleri yapılır. Planlanan zamanlamalar ve denetim işlemleri de eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

Numune Transferi ve Laboratuvar Organizasyonu

Hane halkından alınan kan-idrar veya diğer biyolojik numuneler, merkezi laboratuvara uygun koşullarda transferi yapılır. Laboratuvar ile saha ekibi sıkı bir iletişim içinde olmakta, çalışılamayan örnekler için numuneler yeniden gönüllülerden alınmaktadır.

TIBBİ YAZIM HİZMETLERİ

Saha çalışması tamamlandıktan sonra çalışma sonuçları sunumu, bildiri özeti, poster ve makale yazımı gibi işlemler yapılmaktadır.

daha detaylı bilgi almak için bizi arayın

Deneyime Ortak Olun