Skip to main content

Gözlemsel Araştırmalar

Gerçek Yaşam Verilerini (Real World Evidence) elde etmek için yapılan gözlemsel çalışmalar alanında yılların deneyimine sahip Omega Araştırma, size çalışma tasarımından analizine kadar tüm aşamalarında destek olmaktadır.

Türkiye’de yürütülen birçok kayıt sistemini oluşturan, yürüten Omega Araştırma, gözlemsel araştırma projelerinde 1000’in üzerinde projeyi tamamlamıştır. 
Omega Araştırma’nın deneyimlerini görmek için için lütfen bizim ile iletişime geçin.

ÇALIŞMA TASARIMI/PROTOKOL TASARIMI

Gerçek hayat verilerini en uygun şekilde elde edebilmek için güncel regülasyona uygun olarak tasarımı yapılan çalışmalar için protokol tasarımları hazırlanır.

MONİTORİZASYON VE MERKEZ YÖNETİMİ

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere tolanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.

VERİ GİRİŞİ

Çalışma devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır.

VERİ TOPLAMA FORMU (CRF) VE BGOF TASARIMI

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılmaktadır.

MERKEZ VERİ GİRİŞ DESTEK PERSONELİ

Araştırıcılara veri girişine destek olmak için görevlendirilen veri giriş destek personelleri, çalışmalarda hızlı/kaliteli veri toplanması konusunda araştırıcılara destek olmaktadır.

İSTATİSTİK ANALİZ VE RAPORLAMA

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, tıbbi cihaz çalışmaları ile toplanan verilerin analizlerini, çalışma amaçlarına uygun olarak yapmaktadır.

ETİK KURUL VE TİTCK DOSYASI HAZIRLAMA

Etik kurul dosyası ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.

VERİ YÖNETİMİ

Gözlemsel çalışmalardaki veri yönetimi işlemleri klinik çalışma kadar katı olmasa bile oldukça önemlidir ve eş zamanlı veri girişi ile birlikte yapılması önemlidir. Deneyimli Omega ekibi, oluşturduğu sorgulamalar ile gözlemsel çalışmaların kalitesini arttırmaktadır.

TIBBİ YAZIM HİZMETLERİ

Analizleri tamamlanan tıbbi cihaz çalışmaların CE belgesi alabilmek için hazırlanan final çalışma raporu, bildiri özetleri, poster ve makale yazımı işlemleri tecrübeli Omega tıbbi yazım ekibi tarafından tamamlanır.

daha detaylı bilgi almak için bizi arayın

Deneyime Ortak Olun