Investigators

Araştırıcı Bilgileri

  • Omega Araştırma yapılan/yapılacak klinik çalışmalar için araştırıcı belirlenmesi sırasında bilgileriniz kullanılarak size çalışma fizibilite dokümanları iletilecek ve kurumuzun çalışmaya uygunluğu değerlendirilecektir. Bu forma bilgilerinizi girdiğinizde gizlilik kuralları gereği 3. taraflar ile bilgileriniz paylaşılmayacaktır.
 

Verification