Hakkımızda

Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ulusal ve uluslararası ilaç firmaları ve diğer sağlık kuruluşlarına yüksek kalitede klinik ve epidemiyolojik araştırma yönetimi sağlayan bir organizasyondur. Mart 1997’de kurulan Omega Türkiye’deki ilk Sözleşmeli Araştırma Kuruluşudur. Kapsamlı hizmet alanı ile Omega Araştırma, Faz III ve Faz IV klinik çalışmaları ve pazarlama sonrası çalışmalarda uzmanlaşmış bağımsız bir araştırma kuruluşudur.
Kuruluşumuzun üst düzey kadrosu sadece klinik çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi alanlarında değil aynı zamanda veri yönetimi, veri analizi ve veri sunumu alanlarında da deneyime sahiptir. Şirket kadrosu endüstriyel ve araştırıcı perspektifi ile klinik araştırmalarda geniş deneyime sahiptir. Şirket birçok majör terapötik alanda klinik çalışmaları yönetmektedir. Diğer deneyim alanları büyük ölçekli saha çalışmalarını ve sonuç değerlendirme çalışmalarını içermektedir. Aynı zamanda Omega Araştırma ilaç firmaları ve araştırıcılar için eğitim programları da sunmaktadır. Omega Araştırma eğitim materyallerinin yanı sıra süreli ve dizi yayınlar da geliştirmekte ve yayımlamaktadır.

Değerlerimiz

  • Yürütülen faaliyetler en yüksek kalite, en kısa zaman, doğru uzmanlık ve deneyimleri harmanlayarak ve hızla gelişen teknolojiyi takip ederek yapılacaktır. 
  • Her faaliyet ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere ve etik değerlere uygun olarak doğru kontrol mekanizmaları ile gerçekleştirilecektir. 
  • Birlikte çalıştığımız sponsorların ve araştırıcıların beklentilerini karşılamak için her bir çalışanımız takım ruhunu kaybetmeden en iyi performansını gösterecektir. 
  • Kalite ve verime ulaşmak için çalışanlarına gerekli olan her türlü eğitim, destek ve gereçleri sağlanacaktır. 
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve üretkenliğini sağlamak ve korumak için motivasyon etkenlerinin uygulanmasının yanı sıra iş ortamının korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
  • Faaliyet alanına giren son gelişmeler ve uygulamaları yerel ve uluslararası olaylara katılarak ve katkıda bulunarak takip edilecektir.
  • Kaliteyi, çalıştığı kurumlar ve insanların da en az kendisi kadar vazgeçilmez görmesi sağlanacaktır. 
  • Tüm faaliyetlerimizde mükemmele ulaşmak amacımızdır.