Hizmetler | Gözlemsel Araştırmalar

Gözlemsel Araştırmalar

Gerçek Hayat Verilerini (Real World Evidence) elde etmek için yapılan gözlemsel çalışmalar alanında yılların deneyimine sahip Omega Araştırma, size çalışma tasarımından analizine kadar tüm aşamalarında destek olmaktadır.

Çalışma Tasarımı/Protokol Tasarımı

Gerçek hayat verilerini en uygun şekilde elde edebilmek için güncel regülasyona uygun olarak tasarımı yapılan çalışmalar için protokol tasarımları hazırlanır.
Hemen Başvur

Veri Toplama Formu ve BGOF Tasarımı

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılmaktadır.  
Hemen Başvur

Etik Kurul ve TİTCK Dosyası Hazırlama

Etik kurul dosyası ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.
Hemen Başvur

Monitorizasyon ve Merkez Yönetimi

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere tolanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.
Hemen Başvur

Merkez Veri Giriş Destek Personeli

Araştırıcılara veri girişine destek olmak için görevlendirilen veri giriş destek personelleri, çalışmalarda hızlı/kaliteli veri toplanması konusunda araştırıcılara destek olmaktadır.
Hemen Başvur

Veri Yönetimi

Gözlemsel çalışmalardaki veri yönetimi işlemleri klinik çalışma kadar katı olmasa bile oldukça önemlidir ve eş zamanlı veri girişi ile birlikte yapılması önemlidir. Deneyimli Omega ekibi, oluşturduğu sorgulamalar ile gözlemsel çalışmaların kalitesini arttırmaktadır.
Hemen Başvur

Veri Girişi

Çalışma devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır.
Hemen Başvur

İstatistik Analiz ve Raporlama

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, gözlemsel çalışmalar ile toplanan verilerin analizleri, çalışma amaçlarına uygun olarak analizleri yapılır.
Hemen Başvur

Tıbbi Yazım İşlemleri

Analizleri tamamlanan çalışmaların bildiri özetleri, poster ve makale yazımı işlemleri tecrübeli Omega tıbbi yazım ekibi tarafından tamamlanır.
Hemen Başvur