Hizmetler | Klinik Araştırmalar

Klinik İlaç Araştırmaları

Faz 2, 3 ve Faz 4 alanında neredeyse tüm terapötik alanlarda tecrübeye sahip Omega Araştırma ekibi ile klinik çalışmalarınızın tasarımından analizine, monitorizasyonundan ilaçların depolanmasına kadar her aşamada destek olmaktadır.

Çalışma Tasarımı/Protokol Tasarımı

Araştırma ürünün etkililik ve güvenliğini en iyi şekilde gösterebilmek için tasarımı yapılan çalışmalar için yerel gerekliliklere ve uluslararası kılavuzlara göre protokolü hazırlanır.
Hemen Başvur

Veri Toplama Formu (CRF) ve BGOF Tasarımı

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu (CRF) ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılır. 
Hemen Başvur

Etik Kurul ve TİTCK Dosyası Hazırlama

Etik kurul dosyası ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.
Hemen Başvur

Monitorizasyon ve Merkez Yönetimi

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere tolanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.
Hemen Başvur

Merkez Organizasyon Yönetimi

Araştırıcılara klinik araştırmalara destek olmak için merkez destek görevlisi (saha görevlisi) çalışmalarda hızlı/kaliteli veri toplanması ve hastaların merkezdeki işlemlerine destek olmak üzere görevlendirilir.
Hemen Başvur

Veri Yönetimi

Klinik çalışmalardaki veri yönetimi işlemleri çalışmanın kalitesi için oldukça önemlidir. Veri yönetimi ekibi tarafından oluşturulan sorgular, araştırıcılara iletilerek veriler ile ilgili tutarsızlıklar giderilerek  klinik çalışmaların kalitesini arttırılmaktadır.
Hemen Başvur

Veri Girişi

Klinik çalışma devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır.
Hemen Başvur

İstatistik Analiz ve Raporlama

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, klinik çalışmalar ile toplanan verilerin analizlerini, çalışma amaçlarına uygun olarak yapılır.
Hemen Başvur

Tıbbi Yazım İşlemleri

Analizleri tamamlanan çalışmaların final çalışma raporu, bildiri özetleri, poster ve makale yazımı işlemleri tecrübeli Omega tıbbi yazım ekibi tarafından tamamlanır.
Hemen Başvur