Hizmetler | İstatistik

Veri Yönetimi ve İstatistik Hizmetleri

Veri Yönetimi ve İstatistik analiz hizmetleri, araştırma sonuçlarının sunumu açısından en önemli aşamasıdır. Omega Araştırma’nın deneyimli veri giriş ve istatistik ekibi size çalışmalarınızda destek olmaktadır.

İstatistik Analiz Planı Yazımı

Çalışma protokolüne ve veri toplama formuna kullanılarak deneyimli istatistikçi ve tıbbi yazarlar tarafından istatistik analiz planı yazılır.
Hemen Başvur

Veritabanı Hazırlanması

Çalışma veri toplama formuna (CRF) uygun olarak  ve veri girişinin en güvenilir ve en hızlı yapılacağı şekilde veritabanı deneyimli istatistikçiler tarafından hazırlanır.
Hemen Başvur

Veri Girişi

Çalışma formlarının veri girişi tek veya çift veri girişi yapılarak veritabanına girişi yapılır. Klinik çalışmalar için çift yapılan veri girişi, kontrolleri yapıldıktan sonra veritabanı final hale gelir.
Hemen Başvur

İstatistik Analiz

İstatistik analiz planına göre final veritabanı kullanırak istatistik analizler verinin tipine uygun olarak seçilen ve çalışma verilerini en uygun şekilde sunmaya uygun olarak seçilen istatistik testleri ile yapılır. 
Hemen Başvur

Veri Sorgulamaların Yapılması

Veri giriş formundaki araştırma ekibinden kaynaklı veri yazım hataları veya çalışma protokolüne uygun olmayan değerler için veri doğrulama formları hazırlanarak merkezlere iletilir ve veri güncellemeleri yapılır.
Hemen Başvur

İstatistik Analiz Raporu Yazımı

Yapılan analizler kullanılarak, istatistiksel ve klinik çıkarımları ile birlikte, destekleyici grafik ve tablolar hazırlanarak, istatistik analiz planına uygun ve çalışma protokolüne uygun şekilde yazılmaktadır.
Hemen Başvur

Yapay Zeka - MachIne LearnIng

“Machine learning” ve “deep learning” algoritmaları “big data”dan açık kaynak kodlu programlama dilleri (ör: R, Python and Apache Spark MLlib) kullanılarak gerçek zamanlı ve gelişmiş incelemeler ile üretilmmektedir.

Hemen Başvur