Hizmet Başvurusu

Hizmet Talebi | Klinik/Gözlemsel Çalışma

 

Doğrulama Kodu

Hizmet Talebi | Tıbbi Yazım-İstatistik

  • Çalışmanız ile ilgili veritabanı, protokol, veri toplama formu, makale, dergi kurallarını veya hakem eleştirilerini ekleyebilirsiniz.
 

Doğrulama Kodu

Hizmet Talebi | Eğitim

  • Omega Araştırma sadece eğitici, eğitim materyali, gerekirse eğitici asistanı sağlamaktadır. Toplantı yeri, toplantı altyapısı (projeksiyon cihazı, flip-chart vb.), eğiticilerin ulaşım gerekirse konaklama harcamarı sponsor tarafından karşılanmaktadır.
 

Doğrulama Kodu

Hizmet Talebi | Klinik Araştırma Ürünü Depolama ve Gönderim

  • Çalışmanız ile ilgili veritabanı, protokol, veri toplama formu, makale, dergi kurallarını veya hakem eleştirilerini ekleyebilirsiniz.
 

Doğrulama Kodu