Hizmetler

Omega Araştırma olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdadır.

Hizmetler

 

Klinik Araştırmalar
Protokol Tasarımı
CRF ve BGOF Tasarımı
Örneklem Büyüklüğü Hesaplama
İstatistik Analiz Planı Yazımı
Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı TİTCK Dosya Başvurusu/Takibi
Monitorizasyon
Gözlemsel Araştırmalar
Çalışma/Protokol Tasarımı
Veri Toplama formu Tasarımı
Etik Kurul/TİTCK Dosyası Hazırlanması
Monitorizasyon Merkez Yönetimi
Merkez Veri Giriş Destek Personeli
Veri Yönetimi/Veri Girişi
İstatistik Analiz ve Raporlama/Tıbbi Yazım İşlemleri
Epidemiyolojik Çalışmalar
Çalışma/Protokol Tasarımı
Veri Toplama formu Tasarımı
Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı Dosyası Hazırlanması
Saha Çalışması
Proje Yönetimi/Denetimi
Veri Yönetimi/Veri Girişi
İstatistik Analiz ve Raporlama/Tıbbi Yazım İşlemleri