Deneyim

Omega Araştırma’nın çalışmalar ile ilgili tecrübelerine incelemek için aşağıdaki bölümleri kullanabilirsiniz.

Epidemiyolojik Saha Çalışmaları

Hipertansiyon Prevalansı (PatenT)

Türkiye’de 4992 gönüllü ile yapılmış olan saha çalışma ile hipertansiyon prevalansı tespit edilmiştir.

Daha Fazla Bilgi

Hipertansiyon İnsidansı (HinT)

Hipertansiyon prevalans popülasyonuna tekrar gidilerek yapılan çalışma ile Türkiye’de Hipertansiyon insidansı hesaplanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

PatenT2

2008 yılında yapılan yeni hipertansiyon prevalans çalışması ile prevalans yeniden tespit edilmiştir.

Daha Fazla Bilgi

SALTURK

Türkiye’de tuz tüketimi ve hipertansiyon ilişkisi bu çalışma ile belirlenmiş, çalışma sonuçları ardından Sağlık Bakanlığı ekmekteki tuz oranını azaltmak için harekete geçmiştir.

Daha Fazla Bilgi

CREDIT

Türkiye’de böbrek yetmezliği prevalansının belirlenmesi için yapılan çalışma ile böbrek yetmezliği oranı belirlenmiştir.

Daha Fazla Bilgi

Kapadokya Kohortu

Nevşehir’in Avanos ve Gülşehir ilçelerinde yürütülen kohort çalışması ile kronik hastalıkların risk faktörleri araştırılmaktadır.

Proje Web-Sitesi

BREATHE

Türkiye’de KOAH sıklığının araştırıldığı çalışma CATI yöntemi ile yapılmış ilk prevalans çalışması özelliğini taşımaktadır.
Daha Fazla Bilgi

Hepatit Prevalansı (TURHEP)

Türkiye’de Hepatit B ve C seroprevalansının belirlenmesi amaçlandığı çalışma Türkiye temsiliyeti olacak şekilde yapılmış, Hepatit ile ilgili risk faktörleri de belirlenmiştir.
Daha Fazla Bilgi

CREDIT-C

Çocuklarda böbrek yetmezliği sıklığının belirlenmesi amaçlanan çalışmada, CREDIT çalışmasının çocuk kohortu ile yapılmıştır.

Daha Fazla Bilgi

KKKA Seroprevalans Çalışması

Türkiye’de KKKA’nin görüldüğü riskli bölgelerde yapılan seroprevalans çalışmasıdır.

Daha Fazla Bilgi

Kalp Yetersizliği Prevalans Çalışması (HAPPY)

Türkiye’de kalp yetersizliği sıklığının belirlenmesinin amaçladığı bir çalışmadır.

Daha Fazla Bilgi

Erkek Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı

Türkiye’de erkek cinsel fonksiyon bozukluğunun sıklığı araştırılmıştır.
Daha Fazla Bilgi

Erektil Disfonksiyon Sıklığı Çalışması

Türkiye’de erektil disfonksiyon sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi

 

Prematür Ejakülasyon Sıklığı Çalışması

Türkiye’de prematür ejakülasyon sıklığının araştırıldığı bir çalışmadır.
Daha Fazla Bilgi

Klinik ve Gözlemsel İlaç Araştırmaları

20'nin Üzerinde Faz II Proje

20’nin üzerinde Faz II projeyi Omega Araştırma başarı ile tamamlamıştır.
Hemen Başvur

100'ün üzerinde Faz III Proje

100’ün üzerinde Faz III projede destek olmuştur.

Hemen Başvur

120'nin Üzerinde Faz IV Proje

120’nin üzerinde Faz IV projede Omega Araştırma deneyimini paylaşmıştır.

Hemen Başvur

500'ün Üzerinde Gözlemsel Araştırma

500’ün üzerinde gözlemsel çalışma deneyimini araştırıcılar ile buluşturmuştur.
Hemen Başvur

[/servicebox]

%80 Ulusal, %20 Uluslararası Proje Dağılımı

Omega Araştırma’nın projelerinin %80’i ulusal, %20’sini ise uluslarası projeler oluşturmaktadır. 
Hemen Başvur

10.000 Üzerinde Merkezin Monitorizasyonu

Omega Araştırma, 10.000’in üzerinde merkezin monitorizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
Hemen Başvur

160.000'in Üzerinde Gönüllü Dosyası Monitorizasyonu

Tüm çalışma türlerinde 160.000’nin üzerinde gönüllü dosyası monitorizasyonu tamamlanmıştır.
Hemen Başvur

30.000'in Üzerinde Klinik Araştırma Gönüllü Dosyası Monitorizasyonu

Sadece klinik araştırma içn 30.000’nin üzerinde gönüllü dosyası monitorizasyonu yapılmıştır. 
Hemen Başvur

1,5 Milyon'un Üzerinde Gönüllü Proje Yönetim Tecrübesi

Tüm proje türlerinde, Omega Araştırma 1,5 Milyon’nun üzerinde gönüllü proje yönetim tecrübesi bulunmaktadır.  
Hemen BaşvurTıbbi Yazım Hizmetleri


Omega Araştırma tıbbi yazım ekibi her yıl yaklaşık 300 araştırıcının tıbbi yazım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanında ilaç endüstrisi için de bir çok destek vermektedir.

600'ün üzerinde makale yazımı

Tıbbi yazım ekibi, bugüne kadar 600’ün üzerinde araştırma makalesi yazımı gerçekleştirmiştir.
Hemen Başvur

350'nin üzerinde Makale revizyonu

Araştırıcılar tarafından yazılan makaleler, dil-içerik veya format açısından tıbbi yazım ekibi tarafından revize edilip dergilerde yayınlanabilecek kaliteye getirilmektedir.
Hemen Başvur

1.300'ün üzerinde dergiye makale gönderimi

Tıbbi yazım ekibi, 1.300’ün üzerinde makale için dergiye gönderim işlemlerini tamamlamıştır.
Hemen Başvur

180.000'in üzerinde makale sayfası çevirisi

Makale çevirisi; diğer tıbbi materyal çevirilerine göre çok daha uzmanlık isteyen bir alandır. Tıbbi yazım ekibi, 180.000’in üzerinde makale sayfasını Türkçe’den İngilizce’ye çevirisini tamamlamıştır.
Hemen Başvur

1.100'ün üzerinde makalenin dergiye göre düzenlenmesi

Makalelerin dergi kurallarına göre düzenlenmesi işlemleri  tıbbi yazım ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Hemen Başvur

120'nin üzerinde Final çalışma raporu yazımı

Çalışmaların final çalışma raporlarını deneyimli tıbbi yazım ekibi tarafından yazılmaktadır.
Hemen Başvur

Veri Yönetimi ve İstatistik Hizmetleri

Omega Araştırma veri yönetimi ve istatistik ekibi her yıl 200’e yakın araştırıcı ve ilaç endüstrisi ihtiyaçları için destek olmaktadır.

200'ün üzerinde Kinik Araştırma İstatistik Analiz Raporu

Deneyimli veri yönetimi ve istatistik departmanı günümüze kadar 200’ün üzerinde orta-büyük ölçekte klinik araştırma analizi tamamlamıştır.
Hemen Başvur

1800'ün üzerinde Araştırıcı Güdümlü Proje İstatistik Analizi

Araştırıcıların istatistik analizleri konusunda da uzman istatistik ekibi, 1.800’ün üzerinde analizi tamamlamıştır.
Hemen Başvur

1 Milyon'un üzerinde Veri Girişi

Omega veri giriş birimi, günümüze kadar klinik/gözlemsel/epidemiyolojik çalışmalar için 1 Milyon’un üzerindeki veriyi elektronik ortama aktarmıştır.
Hemen Başvur

Eğitim Deneyimi

300 üzerinde Hekim Eğitim Programı

Günümüze kadar 300’ün üzerinde hekim eğitim programı tamamlanmıştır. Her yıl ortalama 20 eğitim programı tamamlanmaktadır.
Hemen Başvur

11.000'in Üzerinde Eğitim Alan Hekim

Uzman ve asistan hekimler çoğunlukta olmak üzere 11.000 üzerinde hekime istatistik, araştırma metodolojisi ve araştırma sonuçlarının sunumu konularında eğitimler verilmiştir.
Hemen Başvur

1 Milyon Sayfa Üzerinde Eğitim Materyali Basımı

Günümüze kadar eğitimlerde kullanılmak üzere 1 Milyon sayfanın üzerinde eğitim materyali basımı gerçekleştirilmiştir.
Hemen Başvur

<br class=”osc” />Omega Araştırma hem ilaç firmalarına, hem de araştırıcılara eğitim programları düzenlemektedir. Araştırmaların planlanmasından yürütülmesine, analizinden makalesinin yazılmasına kadar tüm aşamalarda deneyimli eğitici kadrosu ile eğitimler vermektedir. Eğitimler ile daha fazla bilgi için Omega Eğitim Akademisi web sitesini inceleyebilirsiniz.

Omega Eğitim Akademisi Web Sitesi

Klinik Araştırma Materyali Depolama ve Gönderimi

Sağlık Bakanlığı'ndan İlk ve Tek Araştırma Ürünü Depolama/Dağıtım İhalesi Alan Depo

Omega Araştırma’nın Klinik Araştırma Ürünleri Deposu Sağlık Bakanlığı’nın bir araştırması için depolama ve gönderim ihalesini kazanan ilk ve tek depodur.
Hemen Başvur

2003 Yılından Beri Depolama/Gönderim Hizmeti

Türkiye’nin İlk Klinik Araştırma Deposu olarak 2003 yılında, Omega tarafından yürütülen bir klinik çalışmanın ürünlerini depolamak için kurulmuş ve halen çok daha iyi koşullarda hizmet vermektedir.
Hemen Başvur

Türkiye'nin İlk Aşı Depolama ve Gönderimi

Türkiye’de yürütülen ilk aşı klinik çalışmasının aşıları Omega deposundan saklanmış ve merkezlere gönderimi yapılmıştır.
Hemen Başvur

7 Gün 24 Saat Güvenlik ve Görüntü Kaydı

Bilkent Cyberpark’ta hizmet veren Omega deposu, 7 gün 24 saat özel güvenlik çalışmanları ile korunmakta ve tüm depolama alanları kamera ile kayıt altına alınmaktadır. 
Hemen Başvur

TİTCK'ya 8 km. Esenboğa'ya 40 km.

Hem TİTCK’ya hem de Esenboğa havalimanına çok yakındır. Bunun yanında coğrafi olarak Türkiye’nin merkezinde olması da avantajdır.
Hemen Başvur

 

Tek Projede 340.000 Araştırma Ürünü, 227 Merkez, 81 Şehir, 2.000 Gönderi

Sağlık Bakanlığı’nın projesi için 337.404 kutu araştırma ürününü 2.043 gönderi ile 81 şehirdeki 227 merkeze gönderimi sıfır hata ile tamamlanmıştır.
Hemen Başvur


Omega Depo Web Sitesi