Skip to main content

Klinik İlaç Araştırmaları

Faz 2, 3 ve Faz 4 alanında neredeyse tüm terapötik alanlarda tecrübeye sahip Omega Araştırma ekibi ile klinik çalışmalarınızın tasarımından analizine, monitorizasyonundan, ilaçların depolanmasına kadar her aşamada destek olmaktadır.

Kuruluşumuzun üst düzey kadrosu sadece klinik çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi alanlarında değil aynı zamanda veri yönetimi, veri analizi ve veri sunumu alanlarında da deneyime sahiptir. Şirket kadrosu endüstriyel ve araştırıcı perspektifi ile klinik araştırmalarda geniş deneyime sahiptir. Şirket birçok majör terapötik alanda klinik çalışmaları yönetmektedir.

ÇALIŞMA TASARIMI/PROTOKOL TASARIMI

Araştırma ürünün etkililik ve güvenliğini en iyi şekilde gösterebilmek için tasarımı yapılan çalışmalar için yerel gerekliliklere ve uluslararası kılavuzlara göre protokolü hazırlanır

MONİTORİZASYON VE MERKEZ YÖNETİMİ

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere toplanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.

Randomizasyon

Klinik araştırmalara randomizasyon işlemleri ve araştırma ürünü yönetimi işlemleri Omega'nın geliştirdiği ve valide ettiği sistem üzerinden yapılmaktadır.

VERİ YÖNETİMİ

Deneyimli istatistik ekibi ile Omega Araştırma, klinik çalışmalar ile toplanan verilerin veri yönetimi sorguların çıkartılması, merkezlere gönderimi ve veritabanında güncellenmesi işlemleri yapılmaktadır.

VERİ TOPLAMA FORMU (CRF) VE BGOF TASARIMI

Protokole ve çalışma amaçlarına uygun olarak tasarlanan veri toplama formu (CRF) ve güncel kılavuzlara göre hazırlanmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu tasarımı yapılır.

MERKEZ ORGANİZASYON YÖNETİMİ

Araştırıcılara klinik araştırmalara destek olmak için merkez destek görevlisi (saha görevlisi) çalışmalarda hızlı/kaliteli veri toplanması ve hastaların merkezdeki işlemlerine destek olmak üzere görevlendirilir.

KURUM ve üçüncü taraf ödemelerin yapılması

Klinik araştırmalarda kurum, tedarikçi ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve hasta masraflarının kaydedilmesi ve yapılmaktadır.

İSTATİSTİK ANALİZ VE RAPORLAMA

Çalışma protokolüne uygun olarak yapılan monitorizasyon işlemleri ile merkezlere tolanan verilerin İKU kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Monitorizasyon dışında ise merkezler ile belirli sıklıklar ile iletişim kurularak çalışma ile ilgili bilgiler güncellenir.

ETİK KURUL VE TİTCK DOSYASI HAZIRLAMA

Etik kurul dosyası ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için hazırlanan başvuru dosyası hazırlanarak başvuru işlemleri yapılır ve takip işlemleri yapılır.

ARaştırma ürünü depolama ve gönderimi

Araştırma ürünlerinin ithalatı, depolanması ve merkezlere dağıtımı işlemleri GMP kurallarına uygun olarak Omega'nın kendi deposu üzerinden ve kendi geliştirdiği araştırma ürünü ve yönetimi sistemi üzerinden yapılmaktadır.

VERİ GİRİŞİ

Klinik çalışma devam ederken yapılan eş zamanlı veri girişi ile, çalışma sonunda hızlıca analiz aşamasında geçilebilir. Deneyimli veri giriş ekibi ile hızlı/güvenilir veri girişi işlemleri tamamlanır.

TIBBİ YAZIM HİZMETLERİ

Analizleri tamamlanan çalışmaların final çalışma raporu, bildiri özetleri, poster ve makale yazımı işlemleri tecrübeli Omega tıbbi yazım ekibi tarafından tamamlanır.

daha detaylı bilgi almak için bizi arayın

Deneyime Ortak Olun