Yılda 400’ün Üzerinde Araştırıcı Destekli Proje

Her yıl 400’ün üzerinde araştırıcıların projelerine tıbbi yazım veya istatistik desteği vermektedir.

Omega’nın özellikle tıbbi yazım departmanı ve istatistik departmanı, araştırıcıların kendi yürüttükleri projelere destek olmaktadır. Makale çevirisi, makalelerin dil açısından kontrolü, dergi kurallarına göre düzenlenmesi, dergiye gönderimi ve istatistik konularında araştırmacılara destek olmakta ve bilimsel mecralarda Türkiye’nin daha fazla ve daha kaliteli temsil edilmesinde katkıda bulunmaktadır.